European Arts Tančící Dům Tančící Dům Galerie Utendorfsky Galerie Utendorfsky Gavu Cheb Gavu Cheb Kostel Pustá Polom Kostel sv. Lukáše Muzeum Chomutov Národní Galerie
Reference
Osvětlení expozice Vlašský dvůr, Kutná Hora
Galerie
Galerijní osvětlení v GAVU Cheb - Gotika
Galerie
Sakrální a expoziční osvětlení Synagogy Čkyně
Galerie

Profesionální přístup k osvětlení

Zabýváme se kompletní realizací interiérového a exteriérového architektonického osvětlení.  Převážně se zaměřením na výstavní expozice, sakrální architekturu, residence a komerční prostory.
 
Světlo bereme jako  určitý nástroj, kterým dokážeme ovlivnit psychiku člověka, jeho pocity a vnímání okolního prostředí. Dokážeme vás nasměrovat, umožnit vám orientaci v prostoru,  a v některých případech ovlivnit i vaše rozhodování. Je to právě světlo, které dává různým prostorům neopakovatelnou individuální atmosféru, a proto bereme práci se světlem jako umění. Uvědomujeme si, že práce s ním je velice důležitá a citlivá.
Jelikož je světlo nedílnou součástí našeho života ve dne i v noci, chceme, aby v našich projektech na vás působilo vždy příjemným a nerušeným dojmem.
Vyzkoušejte náš „ profesionální přístup k osvětlení „
 
Světlo je základ pro vizuální vnímání, je médiem, které není  vidět, ale činí ostatní věci viditelné. Proto věci okolo nás vnímáme pouze až když se od nich světlo odrazí.
 
V přírodě je světlo důležitým prvkem, kterým měříme čas. Světlo vnáší rytmus do dne a určuje i koloběh ročních dob.V krátkosti můžeme říci, že světlo je více než médium, které nám umožní vnímat svět okolo nás.

Aktuálně

12/2014 Muzeum Chomutov
Výstava s vánoční tématikou v nádherných prostorách chomutovské ...
Více ...
11/2014 Národní galerie - Salmovský palác
Jsme velice pyšni na to, že právě naše řešení je použito pro krá...
Více ...
10/2014 Národní galerie - Veletržní palác
Výstava pod názvem "Maxwellova rovnice" paní Lucie Svobodové, je...
Více ...
8/2014 Architektonické osvětlení kostela sv. Lukáše osvětlení
Architektonické osvětlení exterieru kostela sv. Lukáše v Karl...
Více ...
7/2014 Tančící dům - expoziční osvětlení
07/2014 Dokončená realizace expozičního osvětlení ve výstavních ...
Více ...
Expoziční osvětlení muzea voskových figurin, WAX Museum Karlovy Vary
Dokončili jsme expoziční osvětlení v muzeu voskových figurin v K...
Více ...
Dokončení osvětlení interieru kostela sv. Haštala v Praze
Úspora provozních nákladů
Již několik výstavářských institucí se přesvědčilo o možnostech ...
Více ...