European Arts Tančící Dům Tančící Dům Galerie Utendorfsky Galerie Utendorfsky Gavu Cheb Gavu Cheb Kostel Pustá Polom Kostel sv. Lukáše Muzeum Chomutov Národní Galerie
Reference
Osvětlení Národní galerie - Veletržní palác
Galerie
Osvětlení Villa Romersa, Bologna (archiv erco)
Galerie
Venkovní architektonické osvětlení zámku Nový hrad, Jimlín
Galerie

Profesionální přístup k osvětlení

Zabýváme se kompletní realizací interiérového a exteriérového architektonického osvětlení.  Převážně se zaměřením na výstavní expozice, sakrální architekturu, residence a komerční prostory.
 
Světlo bereme jako  určitý nástroj, kterým dokážeme ovlivnit psychiku člověka, jeho pocity a vnímání okolního prostředí. Dokážeme vás nasměrovat, umožnit vám orientaci v prostoru,  a v některých případech ovlivnit i vaše rozhodování. Je to právě světlo, které dává různým prostorům neopakovatelnou individuální atmosféru, a proto bereme práci se světlem jako umění. Uvědomujeme si, že práce s ním je velice důležitá a citlivá.
Jelikož je světlo nedílnou součástí našeho života ve dne i v noci, chceme, aby v našich projektech na vás působilo vždy příjemným a nerušeným dojmem.
Vyzkoušejte náš „ profesionální přístup k osvětlení „
 
Světlo je základ pro vizuální vnímání, je médiem, které není  vidět, ale činí ostatní věci viditelné. Proto věci okolo nás vnímáme pouze až když se od nich světlo odrazí.
 
V přírodě je světlo důležitým prvkem, kterým měříme čas. Světlo vnáší rytmus do dne a určuje i koloběh ročních dob.V krátkosti můžeme říci, že světlo je více než médium, které nám umožní vnímat svět okolo nás.

Aktuálně

12/2014 Muzeum Chomutov
Výstava s vánoční tématikou v nádherných prostorách chomutovské ...
Více ...
11/2014 Národní galerie - Salmovský palác
Jsme velice pyšni na to, že právě naše řešení je použito pro krá...
Více ...
10/2014 Národní galerie - Veletržní palác
Výstava pod názvem "Maxwellova rovnice" paní Lucie Svobodové, je...
Více ...
8/2014 Architektonické osvětlení kostela sv. Lukáše osvětlení
Architektonické osvětlení exterieru kostela sv. Lukáše v Karl...
Více ...
7/2014 Tančící dům - expoziční osvětlení
07/2014 Dokončená realizace expozičního osvětlení ve výstavních ...
Více ...
Expoziční osvětlení muzea voskových figurin, WAX Museum Karlovy Vary
Dokončili jsme expoziční osvětlení v muzeu voskových figurin v K...
Více ...
Dokončení osvětlení interieru kostela sv. Haštala v Praze
Úspora provozních nákladů
Již několik výstavářských institucí se přesvědčilo o možnostech ...
Více ...